Roadshow Jiří Jemelka

Zpracování osobních údajů pro obchodní, účetní a marketingové účely

Společnost J.I.P. networking s.r.o., se sídlem Holická 170/47, Hodolany, 779 00 Olomouc  IČO 05895073, jako dceřinná společnost společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., se sídlem Palackého 1546/22, Přerov I-Město, 750 02 Přerov IČO 28614810, provozující web www.jip-pf.cz zajišťuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat pro uzavření kupní smlouvy o prodeji vstupenek na ROADSHOW Jiřího Jemelky. Současně se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pokud nakupujete jako fyzická osoba - podnikatel, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • IČ, v případě plátce DPH také DIČ
 • Adresu pro fakturaci
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)
 • Adresu pro fakturaci
 • IČ, DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů je prováděno pověřeným projektovým manažerem, kterým je Marek Chvátal, nar. 16. 11. 1982.

K čemu údaje slouží?

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných organizačních, obchodních a účetních operací a ke komunikaci spojené s pořádáním tohoto i dalších ročníků roadshow nebo k prezentaci dalších akcí společnosti J.I.P. networking s.r.o.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Tyto údaje budou zpracovány po dobu 3 let.

 

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána na aktualizovaných serverech s vysokým režimem zabezpečení a jsou uložena a zašifrována v cloudovém úložišti, které plně splňuje požadavky GDPR. Server, na kterém jsou data uchovávána, spravuje pro provozovatele společnost Internet CZ, a.s.

Společnost je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Chci si sjednat schůzku